Szukaj:
Redakcja   |   Jak korzystać z BIP    
Komunikaty
drukuj stronę


 13 grudnia 2017

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 


ULOTKA INFORMACYJNA
 27 listopada 2017

Powiatowy   Lekarz  Weterynarii   w   Białobrzegach   informuje   o   możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2018 zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  z  dnia  29  stycznia  2004r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1077).


Wyznaczenia na rok 2018
 6 listopada 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 10 października 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 1 października 2017

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW


W związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonych zachorowań ptaków na grypę Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach przypomina o stosowaniu się do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


ROZPORZĄDZENIE MRiRW


ULOTKA INFORMACYJNA
 20 września 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 4 września 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 28 sierpnia 2017

Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - 12-21 września 2017 r.

 


Komunikat WMLW


Zarządzenie nr 42


WSKAZÓWKI dla mieszkańców


INFORMACJA dotycząca postępowania ze zwierzętami
 16 sierpnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 25 lipca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 24 czerwca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 29 maja 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 8 maja 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 13 kwietnia 2017

Wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - 25 kwietnia - 8 maja 2017 r.

 


Komunikat MWLW


Zarządzenie nr 17


WSKAZÓWKI dla mieszkańców


INFORMACJA dotycząca postępowania ze zwierzętami
 5 kwietnia 2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


TEKST ROZPORZĄDZENIA
 4 kwietnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


Oferta pracy
 29 marca 2017

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów białobrzeskiego i grójeckiego


TEKST ROZPORZĄDZENIA
 2 marca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


Oferta pracy
 23 lutego 2017

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów białobrzeskiego i grójeckiego


TEKST ROZPORZĄDZENIA
 29 grudnia 2016

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


INFORMACJA DLA OSÓB UTRZYMUJĄCYCH DRÓB LUB INNE PTAKI !!!
 23 grudnia 2016

W dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 2091 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie wchodzi w życie 7 dni po jego opublikowaniu.


Tekst rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r.
 23 grudnia 2016

GRYPA PTAKÓW - Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.


APEL
 15 grudnia 2016

Zmiany w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie  identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.)


Informacja dla posiadaczy świń


Informacja dla posiadaczy bydła
 7 grudnia 2016

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) - Informacja dla hodowców drobiu.


Ulotka informacyjna
 21 listopada 2016

Powiatowy   Lekarz  Weterynarii   w   Białobrzegach   informuje   o   możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2017 zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej  z  dnia  29  stycznia  2004r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1077)  zgodnie  z  Art.  16.


Wyznaczenia na rok 2017
 20 października 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


Oferta pracy
 27 września 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


Oferta pracy
 12 września 2016

Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - 20-29 września 2016 r.

 

 


Komunikat MWLW


Zarządzenie nr 18


WSKAZÓWKI dla mieszkańców


INFORMACJA dotycząca postępowania ze zwierzętami
 3 września 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


Oferta pracy
 24 sierpnia 2016

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem kolejnych przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).


APEL
 2 sierpnia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 29 czerwca 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki uprawnionych do badania mięsa, do wyznaczeń nad:
•    sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
•    sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.

 

Na terenie powiatu Radomskiego PLW poszukuje czterech lekarzy wolnej praktyki uprawnionych do badania mięsa.

 

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu tel. (48) 362 78 49.
 24 maja 2016

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. dzień 27 maja br. jest dniem wolnym od pracy.

Informujemy, że dzień 4 czerwca br. (sobota) będzie dniem pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 5 maja 2016

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia planowanej w dniach od 9 do 28 maja 2016 r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 6 MWLW


Wskazówki dla mieszkańców


 

Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką

 
 28 kwietnia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 1 kwietnia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 1 kwietnia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 9 marca 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 9 marca 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 17 lutego 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 17 lutego 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 26 stycznia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 26 stycznia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 16 grudnia 2015

Zimą pamiętaj o zwierzętach !!!


Komunikat
 27 listopada 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.


Oferta pracy
 27 listopada 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 20 listopada 2015

Powiatowy   Lekarz  Weterynarii   w   Białobrzegach   informuje   o   możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2016 zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej  z  dnia  29  stycznia  2004r. (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1482)  zgodnie  z  Art.  16.


Wyznaczenia na rok 2016


Oświadczenie


Zgłoszenie gotowości
 21 października 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Oferta pracy
 2 października 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Oferta pracy
 9 września 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Oferta pracy
 4 września 2015

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 15 do 25 września 2015 r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Komunikat


Zarządzenie Nr 15 MWLW


Wskazówki dla mieszkańców


Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką
 2 września 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.


Ogłoszenie o pracę
 12 sierpnia 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Ogłoszenie o pracę
 3 lipca 2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Ogłoszenie o pracę
 24 lutego 2015

Jubileusz 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego

we Wrocławiu

Zjazd Absolwentów połączony z konferencją "Współczesne wyzwania i możliwości weterynarii"

Termin Zjazdu 28-29 maja 2015 r.


Program Zjazdu


Formularz zgłoszeniowy
 10 lutego 2015

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku z wystąpieniem ognisk choroby w Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Republika Włoska) i krajach trzecich (Kanada, USA).


Ulotka informacyjna


Objawy choroby


Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
 5 stycznia 2015

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.


Zarządzenie nr 1
 8 grudnia 2014

Powiatowy   Lekarz  Weterynarii   w   Białobrzegach   informuje   o   możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2015 zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej  z  dnia  29  stycznia  2004r.  zgodnie  z  Art.  16.


Wyznaczenia na rok 2015


Zgłoszenie gotowości wykonywania czynności z wyznaczenia PLW
 3 września 2014

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 15 do 22 września 2014r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Komunikat


Zarządzenie MWLW


Wskazówki dla mieszkańców


Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką
 27 sierpnia 2014

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.


Załącznik 1


 20 sierpnia 2014

Ubój z konieczności poza rzeźnią - informacja dla rolników.


Informacja dla rolników
 20 sierpnia 2014

Ubój w gospodarstwie cieląt do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Informacja dla rolników


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 14 kwietnia 2014

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzania w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2014r. akcji szczepienia doustnego lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1


 27 marca 2014

Adres skrzynki podawczej Epuap Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach:

/PIW_BIALOBRZEGI/skrytka
 18 lutego 2014

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii


Materiały informacyjne dla lekarzy weterynarii


Prezentacja
 18 lutego 2014

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej


Materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej


Prezentacja
 1 października 2013

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Załącznik 1


 23 września 2013

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 5 do 14 października 2013r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno zyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1


 23 września 2013

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ.


Załącznik 1
Załącznik 2


 30 kwietnia 2013

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 3 do 15 maja 2013r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1
Załącznik 2


 3 stycznia 2013

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego


Załącznik 1


 10 września 2012

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 24 września do 7 października 2012r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1


 26 kwietnia 2012

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 4 do 17 maja 2012r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1
Załącznik 2


 9 lutego 2012

Zmiana numerów telefonów i faksów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białobrzegach


Załącznik 1


 3 stycznia 2012

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego


Załącznik 1


 29 sierpnia 2011

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 9 do 23 września 2011r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1


 26 kwietnia 2011

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ogłoszenia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenia w dniach od 6 do 20 maja 2011r. akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Załącznik 1©2010-2014 PIW Białobrzegi
Projekt i wykonanie: ArtGabi.