Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że w dniu 10 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10624 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego...
Informuję, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE)2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do ...
Informuję, że w dniu 11 lipca 2019 r. opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu...
Informujemy, że  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności....
dziki

Ogniska ASF

0
Na terenie Polski w 2019 r. stwierdzono już 5 ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz 1265 przypadków ASF u dzików. Największa zachorowalność świń przypada na okres czerwiec - wrzesień. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku...
Informujemy, że w związku z opublikowaniem decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez...
Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach: ochronnym (strefa żółta), objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i zagrożenia (strefa niebieska)Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie poza strefami
Z dniem 24 listopada 2018 r. wchodzą w życie poniższe akty prawne, dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF): Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie...
inspekcja weterynaryjna

Obszary ASF

0
Obszary (strefy) wyznaczone w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń (ASF) - powiat białobrzeski STREFY - powiat białobrzeski Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce dostępna...
Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną - materiały pomocnicze dla hodowców. zał. 1 Dokumentacja przeglądu budynkówzał. 2 Rejestr środków transportuzał. 3 Rejestr wejść do budynków utrzymywania świńzał. 4 Lista preparatów...
- Advertisement -