Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.
Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach: ochronnym (strefa żółta), objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i zagrożenia (strefa niebieska)Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie poza strefami
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje o możliwości uzyskania wyznaczeń do czynności urzędowych na rok 2019 zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018.1557...
Z dniem 24 listopada 2018 r. wchodzą w życie poniższe akty prawne, dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF): Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie...
inspekcja weterynaryjna

Obszary ASF

0
Obszary (strefy) wyznaczone w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń (ASF) - powiat białobrzeski STREFY - powiat białobrzeski Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce dostępna...
pszenica

Ogłoszenie

0
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.
Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną - materiały pomocnicze dla hodowców. zał. 1 Dokumentacja przeglądu budynkówzał. 2 Rejestr środków transportuzał. 3 Rejestr wejść do budynków utrzymywania świńzał. 4 Lista preparatów...
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018...
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, w związku z Skaryszewskim Jarmarkiem Końskim „WSTĘPY 2018”, który odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2018 r., dotyczący przestrzegania zasad transportu, identyfikacji oraz ochrony zdrowia koniowatych.
Zarządzenie nr 7 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.
- Advertisement -