Informacja dla hodowców świń

0
11
dziki

Informujemy, że w związku z opublikowaniem decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszarywymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji zmianie uległy wymagania jakie muszą być spełnione przed wysłaniem świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) poza ten obszar, a mianowicie:

przed przemieszczeniem poza obszar objęty ograniczeniami świnie muszą zostać poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) – z wynikiem ujemnym – w okresie 7 dni przed datą przemieszczenia.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/609