Ogniska ASF

0
19
dziki

Na terenie Polski w 2019 r. stwierdzono już 5 ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz 1265 przypadków ASF u dzików.

Największa zachorowalność świń przypada na okres czerwiec – wrzesień. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, przed przeniesieniem wirusa ASF ze środowiska (pola, lasu).

Mapa ognisk ASF stwierdzonych w 2019 r. w gospodarstwach utrzymujących świnie i przypadków ASF stwierdzonych u dzików:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/