Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego

0
19
dzik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że w dniu 10 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10624 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów białobrzeskiego, garwolińskiego i kozienickiego.

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/7708/