Zmiana regionalizacji w związku z ASF

0
15
dziki

Informuję, że w dniu 11 lipca 2019 r. opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww. Decyzją zmienił się zasięg stref na terenie powiatu białobrzeskiego tj:

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

  • GMINA STROMIEC 

STREFA ŻÓŁTA (obszar ochronny)

  • GMINA BIAŁOBRZEGI
  • GMINA PROMNA
  • GMINA WYŚMIERZYCE
  • GMINA STARA BŁOTNICA
  • GMINA RADZANÓW 

 Link do mapy obrazującej zasięg stref:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/