Zmiana regionalizacji w związku z ASF

0
21
dzik

Informuję, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE)2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomoru  świń  w niektórych państwach członkowskich.

W związku z powyższym od dnia 4 września 2019 r. obowiązuje nowy podział powiatu białobrzeskiego na strefy ASF:

STREFA NIEBIESKA

  • gmina Stromiec

STREFA CZERWONA

  • gmina Promna
  • gmina Białobrzegi

STREFA ŻÓŁTA

  • gmina Stara Błotnica
  • gmina Wyśmierzyce
  • gmina Radzanów

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w strefach wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa ASF – link do strony GIW

Link do mapy ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/