[email protected] | 48 613-47-78
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kontakty służbowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected]
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
  5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników w związku z prowadzoną działalnością statutową lub gospodarczą.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator nie przewiduje przekazywania dane osobowe innym podmiotom.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  9. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  11. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kontakt

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  5. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenie odpowiedzi na wysłane pytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

  1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do: dostawców usług informatycznych.
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
  9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – BIP

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected]
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
   • nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • realizacji zadań statutowych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

  1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
  9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Skip to content