[email protected] | 48 613-47-78

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje, kierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach, można składać:

– osobiście lub listownie, na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84, 

26-800  Białobrzegi

– za pomocą Platformy ePUAP, adres skrzynki:     

PIW_BIALOBRZEGI/skrytka

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres:

[email protected]

Za przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odpowiedzialny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach lub Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach.

Skip to content