[email protected] | 48 613-47-78
13
LIS
2020
kotek

Ogłoszenie – nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 2021r.

Ogłoszenie o naborze dla lekarzy i techników weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia w 2021 r.  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że otwiera nabór na 2021r. dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii , do czynności urzędowych na terenie...
13
MAR
2020

Informacja

W związku z zagrożeniem związanym z występowaniem KORONAWIRUSA SARS–CoV–2 w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz moich pracowników proszę o ograniczenie w najbliższym czasie ilości wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białobrzegach. Prosimy Państwa o kontakt...
03
STY
2020
kurczaki

HPAI – ptasia grypa

Informacje dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
11
WRZ
2019
dzik

Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że w dniu 10 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10624 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomor...
07
WRZ
2019
dzik

Zmiana regionalizacji w związku z ASF

Informuję, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE)2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w ...
12
LIP
2019
dziki

Zmiana regionalizacji w związku z ASF

Informuję, że w dniu 11 lipca 2019 r. opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń...
08
LIP
2019
świnia

Informacja dla hodowców świń

Informujemy, że  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się...
24
CZE
2019
kotek

Podróżowanie ze zwierzętami towarzyszącymi

W związku z okresem wakacyjnym oraz wzmożonym przemieszczaniem się osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi, informujemy, że zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie: prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz posiadania...
17
CZE
2019
dziki

Ogniska ASF

Na terenie Polski w 2019 r. stwierdzono już 5 ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz 1265 przypadków ASF u dzików. Największa zachorowalność świń przypada na okres czerwiec – wrzesień. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku zabezpieczenia gospodarstw, ...
Skip to content